“Eerst Graaien, Dan Maaien”

Onder de slogan “Eerst Graaien, Dan Maaien” roepen wij, de Stadsjutters van Breda, de Gemeente op de maai-schema’s vrij te geven. Dit zodat er eerst geraapt kan worden vooraleer er gemaaid wordt. Want zonder eerst te graaien hebben we plastic confetti.

“Wil je dat er in jouw gemeente eerst opgeruimd wordt en dán pas gemaaid? Verenig je! Benader raadsleden. Stuur een brief naar de griffie. Dien een burgerinitiatief in. Actief worden werkt!”

Zero Waste Nederland

Project Stadsjutters

Het prachtige Stadsjutters project is gestart door Markkant Breda. Twee jaar later zijn er vele Stadsjutters die van Breda een schonere stad maken. Dit doen ze/we door afval op te rapen én in kaart te brengen. Met het in kaart brengen van het afval krijgen we inzicht in het afvalprobleem.

https://www.bndestem.nl/breda/ruim-baan-voor-de-stadsjutter-in-strijd-tegen-zwerfafval-breda~ad983e65/