Veel plastic is vanaf 3 juli verboden

De Europese Commissie vicevoorzitter Frans Timmermans presenteerde ruim een jaar geleden de wetsvoorstellen die de ophoping van plastic afval in de oceanen moeten tegengaan. Vandaag, 3 juli, gaat het gebeuren, wegwerpplastic wat verantwoordelijk is voor 70% van het zwerfvuil in zee wordt verboden. De houten vorken, messen en lepels van de foto mogen wel.

Wattenstaafjes, wegwerpbestek- en borden, ballonnen, ballonnenstokjes, rietjes, roerstaafjes, fastfood verpakkingen en andere plastic wegwerpvoorwerpen waarvoor duurzame en betaalbare alternatieven zijn, mag je niet meer gebruiken.

“Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft zes beslisbomen opgesteld waarmee u voor verschillende verpakkingstypes kunt beoordelen of deze onder de Single Use Plastics richtlijn vallen en of de verpakking voldoet aan de voorschriften uit de richtlijn.”

Beslisboom Single Use Plastics